Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς - Ιθάκης στο έργο EXTRO -CULT

H πρώτη τεχνική συνάντηση για το έργο «Extro-cult» (πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία, προϋπολογισμός 697.003 ευρώ) έγινε την περασμένη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο συμμετέχει το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ως επικεφαλής εταίρος. 

Στο έργο συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, το «Θέατρο τση Ζάκυθος», η Πολιτιστική και Αναπτυξιακή Εταιρία «Μύησις» Καστοριάς, ο Δήμος Πόγραδετς και το Center for Economic Development and International Relationship.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση πολιτιστικών και γαστρονομικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, ως «μέσο για την διασυνοριακή διασύνδεση της παραδοσιακή και μοντέρνας πολιτιστικής ζωής και κληρονομίας της διασυνοριακής περιοχής, λειτουργώντας και ως βάση για την συνεργασία, την δικτύωσης και την προώθηση της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής».

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικά Ταμεία των συμμετεχουσών χωρών